آموزش

با توجه به نیاز نیروی انسانی به آموزش های قبل و حین اشتغال، شرکت پویا تجهیز اقدام به برگزاری دوره های تخصصی در زمینه جرثقیل مینماید.

 

دوره های ارائه شده توسط این شرکت:

  • بازرسی و ایمنی جرثقیل
  • اپراتوری جرثقیل های سقفی، دروازه ای
  • دوره های برق و مکانیک جرثقیل
  • تعمیرات و نگهداری

 

 

برای ارسال درخواست شرکت در دوره‌های آموزشی فرم زیر را پر کنید