بازرسی فنی و تعمیرات دوره ای و صدور گواهی نامه

 بازرسی فنی جرثقیل و تجهیزات باربرداری از مهمترین بازرسی های صنعتی به شمار  می رود. در این بازرسی ها تمامی قسمت ها و تجهیزات جرثقیل تست فنی و ایمنی می شوند. جهت افزایش ضریب ایمنی و عملکرد مطلوب، بازرسی فنی می بایست بنابر شرایط کار و محیط به صورت دوره ای انجام گیرد.

شرکت پویا تجهیز با بهره گیری از به روزترین استاندار های بین الملی و بکارگیری بازرسان مجرب جهت افزایش هرچه بیشتر ایمنی و کاهش ریسک در صنعت وکار با جرثقیل و تجهیزات باربرداری، اقدام به انجام بازرسی های دوره ای، حین ساخت، و پس از ساخت تجهیزات و جرثقیل می نماید.

پس از بازرسی های انجام شده و تهیه چک لیست های استاندارد کلیه اقلام و تجهیزات مغایر با استاندار ها شناسایی شده و با هماهنگی کارفرما می بایست تعمیر یا تعویض گردند. کارشناسان تعمیرات و نگهداری جرثقیل شرکت پویا تجهیز آماده خدمت رسانی به کلیه صنایع و کارخانه ها در این زمینه میباشند.

شرکت پویا تجهیز به عنوان همکار شرکت های معتبر در صدور گواهی نامه سلامت پس از بازرسی و رفع ایرادات تجهیزات میتواند گواهی نامه سلامت مورد تایید اداره استاندارد را جهت تجهیزات اخذ نماید.

برای ارسال درخواست تعمیرات و بازرسی جرثقیل فرم زیر را پر کنید