یکی از مهمترین عوامل در بهینه­سازی، کاهش هزینه و استهلاک تجهیزات جا به جایی مواد استفاده از برق­رسان مناسب جهت تغذیه و فرمان آن می­باشد.
تجهیزات برق­رسان همچون شین­ها، ریل­ها و قرقره­ها می­توانند ضمن انتقال الکتریسیته به صورت ایمن و استاندارد از استهلاک و تحمیل هزینه­های ناشی از خرابی و اتصالی کابل­ها جلوگیری نمایند.
 

انواع خطوط برق­رسان

  • C-rail و قرقره:  برق­رسانی از طریق کابل­های سبک در مسیرهای مستقیم (فرمان و قدرت)
  • شین آلومینیوم و PVC: برق­رسانی در مسیرهای مستقیم  و منحنی (قدرت)
  • شین باز 4 کاور PVC: برق­رسانی در مسیر مستقیم یا منحنی با ظرفیت زیر 60 و یا بالای ۲۴۰ آمپر

ریل و قرقره

شین pvc

شین آلومینیوم

شین ۸۱۲

شین ۸۱۳